Čas zmôže veľa – Mojžišova modlitba (Ž 90)

“…aby sme našli múdrosť srdca” (Ž 90,12)

V pondelok 5. novembra 2012 Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor majú otvorené dvere pre hostí, ktorí majú záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné Pondelňajšie čítanie Svätého písma (PSSP) sa bude tento pondelok zamýšľať nad otázkou času tak ako ju predstavil Mojžiš vo svojej modlitbe – v Žalme 90. Hodinové stretnutie sa začne krátkou modlitbou o 19.00 hod – čítaním samotného žalmu.  Následne sa bude žalm analyzovať a komentovať. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria piatich večerov PSSP zimného… semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

24.IX.2012 – Útoční nepriatelia (Ž 59) (29. PSSP)

8.X.2012 – Útočište, ale aké (Ž 62) (30. PSSP)

5.XI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (31. PSSP)

26.XI. 2012Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91) (32. PSSP)

3.XII.2012 – Duša plná utrpenia (Ž 88) (33. PSSP)