Inšpirácia a pravda Svätého písma

Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave v spolupráci s Teologickými fakultami Karlovej univerzity v Prahe a Olomouci organizuje 1. decembra 2016 medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16). Podujatie sa bude konať v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. 26, so začiatkom o 8.30 hod. Súčasťou bohatého programu konferencie bude aj predstavenie dokumentu Ispirazione e verità della Sacra Scrittura v slovenskom preklade.