Biblia a súčasnosť – zborník

Medzinárodná konferencia, organizovaná 22. novembra 2016 v poľskom meste Gorlice priniesla svoje výsledky aj v konferenčnom zahraničnom zborníku s názvom Biblia a współczesność” – teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności, ktorý je dostupný na stránke vydavateľstva ELPIS. Medzi iný príspevkami, jeden sa venoval Textu Joz 5,10-12 a motívu dvoch sviatkov Paschy a Nekvasených chlebov.