Svätá Biblia v súčasnosti

pozvanka-2016-svkDiecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “ELPIS” organizoval 22. novembra 2016 v poľskom meste Gorlice konferenciu s názvom “Svätá Biblia v súčasnosti. Teologické, kánonické, sociálne a ekleziologické otázky vo vzťahu k Biblii a osobitne súvisiace so súčanosťou”. Program konferencie ukázal bohatú rôznorodosť konferenčných príspevkov; odzneli i príspevky slovenských biblistov a teológov.