Hriech autorít

Vo štvrtok 25. apríla 2019 odznela na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Fakultných štvrtkov prednáška s názvom Incident pri Meríbskych vodách. Hriech vodcov podľa Nm 20,1-13. Sprievodnú prezentáciu je možné stiahnuť tu.