Má opraty

Zradený a zajatý,
výsluchom vysmiaty.
Zbitý a pribitý,
mŕtvy sťa prekliaty.

… celý vinš tu