Druhé biblické stretnutie na Sampore

V pondelok 28. júna 2010 sa uskutočnilo druhé stretnutie nad Svätým písmom v novom benediktínskom Kláštore Premenenia Pána na Sampore. Predmetom stretnutia boli state z knihy Exodus, ktoré pojednávajú putovanie Izraela od Egypta po Vrch Sinaj.

Predmetom minulého stretnutia 14. júna bola téma kňazstva a kňaza podľa radu Melchizdechovho. Plné znenie prednášky sa nachádza v kolektívnej monografii Kňaz včera a dnes, ktorú vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského ako tretí zväzok Studia Xaveriana.