Božie milosrdenstvo a spravodlivosť u karmelitánok

Bosé karmelitánky z Detvy

V tretiu veľkonočnú nedeľu – 8. máj 2011 -, ktorá je i biblickou nedeľou (viac k téme tu) sa bosé karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve venovali opäť spoločne venovať biblickej téme.

Výber témy Božie milosrdenstvo a Božia spravodlivosť (text a powerpointová prezentácia), tak ako ich predstavuje Starý zákon, zapadá vhodne do veľkonočného obdobia, v ktorom bol len pred týždňom blahorečený pápež Ján Pavol II, veľký šíriteľ Božieho milosrdenstva.