Chvála Boha a jeho zapretie – štvrtý večer SŽkJ III

Radost jahňaťa
…prečo poskakujete ako jahňatá? (Ž 114)

15. apríla 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil štvrtý tematický večer tretieho ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Večer sa začal o 19.00 hod. v seminárnej kaplnke modlitbou vešpier, a tradične pokračoval programom vo veľkej aule prednáškovou časťou. Prvú prednášku s názvom Vyznanie a zapretie viery predniesol ThDr. Mons. Jaroslav Pecha, ThD. Téma prednášky úzko súvisela s celoročnou témou Roku viery. Druhá, biblická prednáška s názvom Chvála Boha Vysloboditeľa, v podaní Blažeja Štrbu, bola zameraná na dva žalmy 114 a 115, ktoré patria do zbierky tzv. Egyptského halelu. Sústavnou chválou Boha vysloboditeľa… a dobrorečením i tým, ktorí sa vysmievajú veriacim, praví veriaci vyznávajú svoju vieru. Mlčať a neoslavovať PÁNA v tomto zmysle je nielen zapretie vlastnej viery ale i cesta k do ríše posmrtného večného ticha. Po prednáškach nasledovala zaujímavá diskusia, po ktorej okrem niekoľkých oznamov bolo i tradičné občerstvenie.