Život lásky a dôvery (Ž 116)

Mučeník (Ž 116,15)
Mučeník (Ž 116,15)

V pondelok 22. apríla 2013 bude v benediktínskom kláštore v Sampore ďalšie stretnutie nad Svätým písmom. Otcovia benediktíni Kláštora Premenenia Pána pozývajú všetkých, ktorí majú záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) sa bude v tento pondelok zamýšľať nad Žalmom 116, ktorý hovorí o láske a dôvere Pánových verných. Hodinové stretnutie sa začne štandardne čítaním samotného žalmu o 19.00 hod.  Následne sa bude žalm analyzovať a komentovať. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP letného…

Smrť jeho svätých (Žalm 116,15)
Smrť jeho svätých (Žalm 116,15)

semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

4.III.2013 – Človek, čo rád pomáha (Ž 112)  (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116) (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128) (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSP)