Ž 63 – Vášnivé hľadanie Boha

V pondelok 6. decembra 2010 sa v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v dedinke Sampor uskutočnilo v poradí piate stretnutie zo série PSSP. Na stretnutí sa čítal a vykladal Žalm 63 (text a prezentácia v powerpoint) o Vášnivom hľadaní Boha.

Benediktíni uvítali… všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad. Stretnutie sa začalo o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasledovala podstatná časť – výklad žalmu.  Prednášková časť stretnutia sa skončila o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvorili biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Prvé PSSP 11.X.2010 bolo venované Otvoreniu Žaltára (Ž 1 a 2).

Druhé PSSP 25.X.2010 bolo venované Ž 8 – Korunovaniu človeka.

Tretie PSSP 8.XI.2010 bolo venované Ž 19 Hymnu o Pánovom zákone.

Štvrté PSSP 28.XI.2010 bolo venované Ž 39 Modlitbe človeka pozbaveného šťastia.

Piate PSSP 6.XII.2010 bolo venované – Ž 63 – Vášnivému hľadaniu Boha.

Šieste PSSP bude 20.XII.2010 a jeho téma bude – Mesiášova kráľovská moc (Ž 72).