S prorokmi k Ježišovi – modlitba

Prorok Izaiáš nám hovoril o čase, keď vlk bude bývať s baránkom, leopard s kozliatkom, teliatko i lev budú žrať spolu a malé dieťa ich bude zaháňať. Prorokoval o čase, keď sa narodí chlapček, na ktorého pleciach bude spočívať Božie kráľovstvo. Bude sa volať zázračný Radca, mocný Boh a Knieža pokoja a bude vládnuť spravodlivosťou a právom.

Pane Ježišu Kriste, vyznávame, že…ty si vyplnil toto proroctvo a preto ťa prosíme o dar múdrosti a rozumu, aby si naše skleslé ruky upevňoval a podlomené kolená posilnil; prosíme ťa o dar rady a sily, aby sme vedeli malomyseľným povedať vzchopte sa, nebojte sa, lebo ty si naša spása;  prosíme ťa o dar poznania a bázne Božej, aby sa poznaním tvojho mena a jeho chválou napĺňala zem.

Na príhovor tvojho predchodcu a proroka Najvyššieho, sv. Jána Krstiteľa, dopraj nám pravé obrátenie a obdar nás neustálou snahou ukazovať stále na teba. Naplň nás tvojím duchom, aby sme boli šťastní a činorodí z viery pre tvoju dobrú zvesť, veď ty si nám ju priniesol a opäť prídeš v sláve. Amen.