Svetskí františkáni a Sväté písmo vo Zvolene

Bratstvo svetských františkánov Zvolen sa na svojich pravidelných stretnutiach venuje téme „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom“. Stretnutie v nedeľu  5. decembra 2010 sa začalo o 15.00 hod. prednáškou o tom, ako čítať biblický text a mať úžitok z Božieho slova v ňom (prezentácia v powerpoint tu). Nasledovala diskusia, ktorá bola ukončená modlitbou vešpier o 17.35 hod. Bratstvo Zvolen na doterajších stretnutiach čítalo spoločne prvú biblickú knihu Genezis.

Viac na stránke OFS.