Znovuobnovenie viery u benediktínov

Hynie mi srdce (Ž 73,26)

V pondelok 19. decembra o 19.00 hod. benediktínski mnísi Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor ukončili tohtoročný večerný cyklus Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom. Posledné stretnutie v roku 2011, trvalo hodinu a prítomní sa spoločne zamýšľali nad Žalmom 73 (text a powerpointová prezentácia). Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Program stretnutí PSSP v roku 2012 bude zverejnený v januári 2012.

Program stretnutí do konca roku 2011:

3.X.2011 – Vyznanie viny (Ž 51) /  (15. PSSP)

24.X.2011 – Priateľské slová alebo zákerné reči (Ž 55) / (16. PSSP)

7.XI.2011 – Jediná opora v Božom slove (Ž 56) / (17. PSSP)

21.XI.2011 – Žalm na advent (Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011 – Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP)