Ž 46 – pieseň o Immanuelovi

Jeruzalem - chrámové návršie, Kupola Svätého hrobu a Omarova meštia
Jeruzalem - chrámové návršie

V pondelok 16. mája 2011 sa v benediktínskom Kláštore premenenia Pána v Sampore uskutoční ďalšie stretnutie nad žalmami. V poradí už siedme stretnutie v roku 2011 zo série PSSP bude mať pod drobnohľadom Žalm 46 (text žalmu a powerpointová prezentácia). Žalm je piesňou tých, ktorý ospevujú Boha, ktorý je medzi nimi v strede mesta. je to Boha s nami – Immanuel.

Benediktíni privítali i tento deň… záujemcov o Žalmy a o spoločnú modlitbu kompletória.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP do júna 2011

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)

2. V. 2011 — Svadobná pieseň (Žalm 45)

16. V. 2011 — Pieseň o Immanuelovi (Žalm 46)

30. V. 2011 —  Sám seba nik nevykúpi (Žalm 49)

13. VI. 2011 Spoločné spytovanie svedomia (Žalm 50)