Ž 40 – hlboko v srdci

“Hlboko v srdci mám tvoj zákon” sú slová Žalmu, ktorému sme sa venovali na stretnutí v pondelok 21. marca 2011 v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore. V poradí už tretie stretnutie v roku 2011 zo série PSSP (Pondelňajších stretnutí nad Svätým Písmom) bolo venované  dobre známemu Žalmu 40 (text žalmu).

Benediktíni majú stále otvorenú bránu kláštora … pre všetkých záujemcov o žalmy a ich výklad.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)