Ž 22 – Bože môj, prečo si ma opustil

V pondelok 21. februára 2011 benediktíni  Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor zahájili druhú časť série PSSP (Pondelňajších stretnutí nad Svätým Písmom). Prvé stretnutie v tomto roku bude venované  Žalmu 22 (text žalmu), známom cez Ježišovu modlitbu na kríži “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil

Benediktíni uvítajú… všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad na spoločné pokračovanie v ich tradícii.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.