Vyslobodení žijú vo vzťahu (Ex)

Pyramída - symbol Egypta
Pyramída – symbol Egypta

Sviatky Veľkej noci majú na pozadí svojho vzniku udalosti opísané v Knihe Exodus. PÁN, Boh Izraelitov ich vyslobodil z Egyptskej poroby a spečatil svoj životadarný vzťah s Izraelom na Vrchu Sinaj. V týchto dňoch vyšiel nový, takmer 1000 stranový komentár k biblickej knihe EXODUS, ktorý ja 3. zväzkom edície Komentárov k Starému zákonu. Spolu s editorom Jozefom Tiňom na ňom pracovala pomerne veľká skupina slovenských biblistov. Ide teda o ďalší úspech mravčej a vysoko odbornej práce biblistov Slovenska, ktorých snahouje krok za krokom jazykom moderného čitateľa sprístupniť bohatstvá Božieho Slova. Viac na: http://www.dobrakniha.sk/aktual/knihy/ukaz.php?kod=526

Predchádzajúce zväzky…

1. Genezis (2008), ed. P. Dubovský

2. Abdiáš, Micheáš, Jonáš (2010), M. Varšo