Vyničenie národov podľa Knihy Jozue

Dobytie Jericha (Jean Fouquest, 1470)

Jedným z najťažších textov Biblie na vysvetlenie je podľa dokumentu Inšpirácia a pravda Svätého písma (2014) veľký blok Joz 6–12. Štúdia o Vyničení národov podľa Knihy Jozue v prvej časti predstavuje určité výkladové usmernenia IPSP (č. 127), ktoré sa vzťahujú na jeden z najproblematickejších textov SZ – na zákon o vyhubení. V druhej časti pojednáva o problematike porozumenia pojmu חרם najmä v Knihe Jozue. V tretej časti predstavuje tri interpretačné kľúče pre prvú polovicu Knihy Jozue. Prvý sa opiera o motív archy a jej trajektórie, druhý vychádza z porovnania biblického textu s asýrskymi tradíciami o vojnových ťaženiach a tretí literárne zameraný kľúč vychádza zo samotnej literárnej dispozície štyroch veľkých epizód v bloku Joz 5,13–9,29. Štúdia predpokladá aj dobrú znalosť textu a problematiky v daných kapitolách.