Vycestovali za biblicko-archeologickou expozíciou

V múzeu v Cerniku
Prof. T. Vuk a študenti pri exponátoch

Badínski študenti teológie vycestovali za biblicko-archeologickými poznatkami do Chorvátska. Ojedinelú Biblicko-archeologickú expozíciu v chorvátskom Cerniku navštívili v dňoch 29. až 30. apríla 2016 prváci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Na exkurzii ich sprevádzal vyučujúci biblista na Teologickom inštitúte v Badíne Blažej Štrba a tlmočníčka Anita Murgašová.

Stála expozícia sa nachádza v priestoroch veľkolepého františkánskeho kláštora v obci Cernik, pri meste Nova Gradiška, v známom historickom regióne Slavónska. Biblicko-archeologická muzeálna expozícia vznikla predovšetkým vďaka chorvátskemu františkánovi Tomislavovi Vukovi, profesorovi na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme (Studium Biblicum Franciscanum). Páter Vuk pracoval dôsledne viac ako desať rokov na realizácii tejto expozície s cieľom prezentovať dejinno-kultúrne pozadie vzniku a šírenia Biblie, zbieraním cenných artefaktov. Výstavu sprístupnili v roku 2005. Odborná verejnosť tu má k dispozícii historicko-archeologickú časť, ktorá dokumentuje historický život národov, vďaka ktorým Biblia vznikla. V biblickej časti návštevník nájde výtlačky všetkých vážnejších biblických kódexov, rukopis zvitku Ester, ale aj súhrn histórie biblických textov v hlaholike a v chorvátskom jazyku. Expozícia obsahuje mnoho zaujímavých a vzácnych exponátov.

Prvú slovenskú skupinu študentov počas návštevy biblicko-archeologickej expozície sprevádzal jej zakladateľ, orientalista Tomislav Vuk. Z Jeruzalema vycestoval v ústrety slovenským študentom „vďaka dobrým vzťahom medzi slovenskou cirkvou a františkánskou Kustódiou Svätej zeme,“ ubezpečil v pozdravnom liste Slovenskej skupine vikár Kustódie Svätej zeme P. Dobromir Jasztal OFM.

Návštevu múzea slovenskí študenti teológie uskutočnili v rámci fakultného predmetu Biblická archeológia a zároveň ako ročníkový výlet, čím spojili príjemné s užitočným. Okrem múzea cestou navštívili aj Katedrálu sv. Petra v chorvátskom Đakove a miesto jednej z brutálnych stredovekých bitiek pri maďarskom Moháči.

Peter Výboh