Evanjelium pocestného pri fujare

Evanjelium pocestného, pozvánka
Evanjelium pocestného, pozvánka

Katolícke biblické dielo (KBD) a Katedra biblických vied RKCMBF UK v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Františka Xaverského (KSFX) organizujú prezentácii novej publikácie Massima Grilliho Evanjelium pocestného. Prezentácia aj ostatnej tvorby KBD sa uskutočni v pondelok 9. mája 2016, v aule KSFX o 19.30 hod a bude sprevádzaná aj hrou na fujare v podaní p. Cerovského. Záujemcovia o evanjelium do živote a o fujarovú hudbu si prídu na svoje.