Tvoje oči videli

Tvoje oči videli je názov slávnostného zborníka štúdií venovaného benediktínovi Georgovi Braulikovi z Viedne. Profesor Braulik pomáhal posocialistickom období odborne a ľudsky v oblasti biblických vied, kňazským seminárom a fakultám a tiež aj viacerým konkrétnym Slovákom vo Viedni. Publikácia je prejavom vďačnosti a gratuláciou k jeho životnému jubileu. Bude prezentovaná pri slávnostnej prednáške prof. P. Braulika, na RKCMBF UK v Bratislave 7. októbra 2021, s názvom Milovať cudzinca. O prikázaní v Deuteronómiu 10,19. Medzi 13 spoluautormi tejto publikácie je aj Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.