Tajomná výmena ostáva v nás

Narodil sa Princ pokoja;

zrodila ho Panna čistá.

Boh zhliadol spoza závoja

a dal seba – Ježiša Krista.

Tajomná výmena nastala.

Boh prišiel v ľudskej koži.

Dozrela radosť prastará –

človek naplno v Bohu ožil.

Koľko útrap, otázok i prianí

nosili sme v sebe od počatia.

Zrod Krista skutočne, nie v zdaní,

dal odpoveď, radosť, čo sa netratia.

Tajomná výmena ostáva.

Boh stále vteľuje sa v nás.

svojím dotykom hojí, neotáľa;

mení bolesť v mnoho krás.

Boh vtelil sa a svet ožil;

tá zvesť vlní sa stáročia.

Boh v jednoduchej ľudskej koži,

k nemu národy túžobne zabočia.

Mária ho prijala vďačne,

hoc s otázkou, predsa uverila.

Naša odpoveď jej príkladom začne,

Bohorodička -Krista nám zverila.

Zverila ho rada, s láskou,

nám všetkým pre šťastie.

Jej príklad už nekončí otázkou…

Jeho láska v každom z nás rastie.

Uctime si Máriu, cez Krista –

ona prijala ho i odovzdala.

Viera nie je cesta prehmlistá,

s ňou k Nemu – je radosť dokonalá.

Slávime Bohorodičku –

Ona? Slávu Bohu vzdáva.

Kiež nový rok, každú chvíľočku

Dobrotivý štedro Vám požehnáva!

Múdro – zlo v dobré meňte!

Ani traja králi nie sú zábava.

Život iným len láskou ceňte!

Dobré skutky sú zmysluplná oslava!

Keď tvoj krok iných blaží –

Vďaka Ti; i Bohu… a vôbec človeku!

Nech každého Kristus cez Teba vlaží –

krvou  duše, čo obnovuje lásku odvekú.

B.Š.