Birmovanci v Hriňovej o mene Ježiš

foto: Ing. M. Lašáková

V piatok 14. januára 2011 sa birmovanci farnosti Sv. Petra a Pavla v Hriňovej stretli na večernej svätej omši o 17.00 hod. Po nej sa sa konalo ich pravidelné stretnutie, ktoré bolo tentokrát venované Svätému písmu. Témou stretnutia bolo meno Ježiš a jedna z Božích charakteristík – spravodlivosť (prezentácia v powerpointe).