Šťastný človek podľa žalmov

Dom Vykupiteliek (Spišská Nová Ves)

V piatok 27.2.2015 sa komunita sestier Vykupiteliek v Spišskej Novej Vsi bude spoločne zamýšľať na tým ako žalmy hovoria o šťastí. Predovšetkým motív blahoslavenstiev bude v stredobode pozornosti, lebo blahoslavenstvá ponúkajú návod na to, ako byť šťastným.

Powerpointová prezentácia Blahoslavenstvá v žalmoch je tu.