Škapuliarska novéna v Detve

Tváre (detail z loga JRBM, Rupnik)
Tváre (detail z loga JRBM, Rupnik)

Bosé karmelitánky v Detve sa chystajú na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie deväťdňovou duchovnou obnovou, od 7. – 15. júla 2016. Témy večerných príhovorov sú zamerané na deväť podstatných ikonografických prvkov loga Jubilejného roku Božieho milosrdenstva.