Šalamúnovská prosba o milosť

V Leviciach časti Rybníky, dňa 21.6.2015, slávil vdp. Marián Husár svoju prvú eucharistickú slávnosť – primičnú sv. omšu. Spolu s celou farnosťou si pripomenul i 13. výročie posviacky Chrámu Ducha Svätého. Kazateľ v homílii sa venoval Šalamúnovskej prosbe o milosť a kňazskej úlohe vyprosovať milosť a sprostredkovať milosrdenstvo pre iných.