Bolognský biblický týždeň

Monastero della Visitazione SM (il giardino interno), Bologna
Monastero della Visitazione SM (il giardino), Bologna

Sestry Navštívenia Svätej Márie (tzv. vizitantínky) v bolognskom kláštore sa budú od 5. – 12. júla 2015 venovať spoločnému čítaniu Písma. Rôzne state zo Starého i Nového zákona budú sprevádzané výkladom a úvahami.

O Ráde navštívenia Panny Márie viac tu.