Radosť z pohnutia

Narodenie (Caravaggio, 1600)Radosť z pohnutia
Dovoľ mi dnes slovom
vyjadriť ti radosť.
Nie ťažko, olovom,
nútiť dokonalosť.

Človek potkol sa, padol,
zvykne sa napúdriť,
mazaný padá nadol,
nechce sa umúdriť.
Boh dotýka sa nás
– jemne, tíško, vnútri.
Roztápa ľudský mráz
– slzu bôľu si utri.
Nezúfaj z potknutia
– Boh vyjadriť túži.
Nech radosť z pohnutia
ti stále v srdci krúži.
Roztiahol stiesnené
bôľne i pyšné vnútra.
Zjavil sa na sene,
odmocnil zlo útrap.
„Boh s nami“ – vysnené
v srdciach pulzovalo.
Zlo prevrátil v skrásnenie
Emanuel – šťastie natrvalo.

 

Vianoce 2018