Emócie v Biblii

Emócie v Biblii (z obálky)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala vedeckú publikáciu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Podľa slov prof. P. Farkaša, “jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým konkrétnym zverejnením výskumu interdisciplinárneho autorského kolektívu na Slovensku a v Česku.” Farkaš považuje knihu za veľký prínos “v slovenskom akademickom odbornom prostredí pre pedagógov i študentov. Kniha, ktorá sa sústreďuje na emocionálny aspekt premietnutý do naratívneho a poetického rozmeru biblických textov, je zároveň pozitívnou inšpiráciou pre ďalší výskum v danom smere. Pre čitateľov Biblie a pre odborníkov v biblických vedách je podnetom, aby neustále nanovo čítali a dôkladnejšie skúmali posolstvo Starého a Nového zákona.”

Publikáciu bola predstavená na konferencii 14.12.2018.  Je možné si ju zaobstarať osobne, objednať telefonicky alebo mailom v seminárnej knižnici Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.