Šomrania u mníchov

Sinajská púšť

Študentát cisterciánskych mníchov (OCSO) opátstva Nový Dvůr pri Toužíme (Česká republika) sa v dňoch 29. októbra – 2. novembra 2018 venoval biblickej téme šomrania. Stredobodom štúdia a výkladu boli state z Knihy Eoxdus o putovaní od Červeného mora k vrchu Sinaj (Ex 15,22 – 18,27).

Opátstvo Nový Dvůr má právo udeľovať titul bakalár teológie, nakoľko je afilované pod Pápežské Aténeum Svätého Anzelma  Ríme.

Cisterciánski mnísi opátstva Nový Dvůr patria do striktnej vetvy cisterciánskych mníchov, ktorí sú známi pod pomenovaním trapisti alebo od roku 1903 pod oficiálnou skratkou OCSO (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae). V Európe je 94 kláštorov OCSO. Cisterciánski mnísi (OCist.) sú kontemplatívnym rádom, ktorý sa riadi regulou sv. Benedikta, zjednodušene vyjadrenou heslom Ora et labora (modli sa a pracuj). V živote cisterciánskych mníchov má prvé miesto chórová modlitba, duchovné čítanie a rozjímavá modlitba. Druhou ich činnosťou je ručná práca. Žijú teda z práce svojich rúk i z modlitby predovšetkým Žaltára, ktorý sa pomodlia celý každý týždeň.