Prvý prior v Sampore

menovaný prior konventuálneho kláštora Premenenia Pána v Sampore – O. Vladimír Kasan, OSB. Vtedajšie menovanie priora bol slávnostný právny akt, ako dôsledok toho, že Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore bol získal na základe rozhodnutia generálnej kapituly Benediktínskej kongregácie Zvestovania z 29. septembra 2012 štatút konventuálneho priorátu. Od toho času patrí medzi nezávislé kláštory. Prior bol menovaný na obdobie osem rokov.

Tohtoročná novembrová voľba je prvým nezávislým rozhodnutím mníchov vo veci ich nového priora. A my z vonka nezávisle a s úctou mu vyprosujeme dary Ducha pri vedení mníšskeho spoločenstva.