Prvý prior v Sampore

Prior o. Vladimír Kasan, OSB

Vo štvrtok 12. novembra 2020 si benediktíni konvetnuálneho priorátu kláštora Premenenia Pána v Sampore prvýkrát v histórii sami zvolili svojho priora – o. ThLic. Vladimíra Kasana, OSB.

Bolo to 17. novembra 2012, keď bol vtedy prvýkrát v histórii