Poklady Rockefellerovho múzea v Jeruzaleme

ROCKEFELLER MUSEUM
foto: z domovskej stranky muzea

Rockefellerovo múzeum (RoMu) bolo prvým archeologickým múzeom v Svätej zemi. Budova múzea, navrhnutá britským architektom Austenom St. Barbe Harrisonom, bola postavená v tridsiatich rokoch minulého storočia z vonkajšej strany starého mesta Jeruzalem, bezprostredne severne od hradieb, neďaleko Herodesovej brány. Múzeum dostalo meno po hlavnom sponzorovi a filantropistovi Johnovi D. Rockefellerovi mladšom, hoci bolo plánované už hneď v prvých rokoch Britského mandátu pre Palestínu (1923-1948).

RoMu bolo otvorené v roku 1938 a jeho peramanentú výstavu tvoria artefakty, usporiadané chronologicky, odkrývajúc históriu teritória Svätej zeme od prehistorických čias, od obdobia viac ako spred milión rokov až do Ottomaského obdobia. Mnohé z exponátov sú jedinečným dokladom domácej histórie a takmer všetky pochádzajú z dôležitých archeologických lokalít Svätej zeme ako sú Jericho, Meggído, Samária, Lachiš a Jeruzalem a niektoré ďalšie, a pochádzajú z vykopávok vykonaných cca v období od 1920 – 1950. Od roku 1967 RoMu sa dostalo do správy Izraelského múzea, ale svoj charakter si zachovalo a podlieha minimálnym zmenám, ktoré by azda v niektorých prípadoch boli nutné.

V nasledujúcich riadkoch predstavíme niektoré z jedinečných artefaktov svojho druhu RoMu.