Mojžiš medzi osobnosťami našej viery

Ilustrácia behu viery (2Tim 4,7) (J. Jáger)Kolektívna monografia Osobnosti našej viery (z edície Studia Xaveriana 4) vznikla ako výsledok biblického a historického prieskumu viacerých autorov. Publikácia skúma špecifické osobitosti vybraných ôsmich osobností, ktoré svojimi názormi, skutkami a postojmi kladne ovplyvnili svoju dobu a zostávajú vzormi pre generácie vodcov i vedcov, mienkotvorcov a progresívnych hýbateľov spoločnosti. Výber osobností súvisel úzko s druhým ročníkom cyklu Slovom žalmu k jubileu, ktorý sa konal v kontexte Banskobystrickej diecézy v r. 2012.

Medzi vybrané osobnosti v monografii patria tak starozákonnú biblická postava Mojžiša, ako aj biskup Štefan Moyzes či kňaz a vynálezca Jozef Murgaš. K svetlým ženským osobnostiam boli priradené tak odvážna a nábožná židovská Judita, ako aj mučenícka matka a ochrankyňa slobody Mária Tencerová alebo nezlomná a múdra katechétka Mária Muráňová. Podobne ako matku mučeníčku, javilo sa takmer nevyhnutné prirátať k skúmaným osobnostiam dvoch prenasledovaných pre evanjelium, Mons. Jozefa Valka a Mons. Rudolfa Baláža, prvého postkomunistického biskupa Banskobystrickej diecézy.

V publikácii sa nachádza aj príspevok s názvom Mojžišov profil podľa Knihy žalmov, ktorý predkladá jedinečné postavenie vodcu v Izraelitskej spoločnosti s jeho kladmi i zápormi, podľa Knihy žalmov. Ide o žalmový pohľad na vodcu Mojžiša podľa Žalmov 77,21; 90,1; 99,6; 103,7; 105,26; 106,16.23.32.

O publikácii zo strany recenzenta Mgr. Mgr. ThLic. Daniela Diana viac tu.