Obranca sirôt (Ž 68)

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V stredu 11.8.2015 sa bosé karmelitánky v Detve v rámci svojich KaBiS budú zaoberať Žalmom 68, ktorý okrem iného charakterizuje Boha Izraela ako ochrancu sirôt. Ten Boh, ktorý ovláda vesmír, sa rovnako skláňa k každému biednemu.