O hebrejčine, gréčtine, Ježišovi a Jordáne

12 kameňov – symbol prechodu

Najnovšie číslo StBiSl 8 (2/2016) vychádza už prvým nákladom z tlače. Do obsahu si môžete nahliadnuť prostredníctvom webovskej stránky www.biblica.sk, na ktorej sú dostupné abstrakty (i tu).