Metropolitná púť – aj so žalmami

Lutina – bazilika minor

Prešovská archieparchia organizuje v utorok 9. septembra 2014 už 6. Metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do baziliky minor v Ľutine. do baziliky sa dá nahliadnuť aj virtuálne tu. Mnohé iné informácie z dejín a z bohatej súčasnosti tohto mariánskeho pútnického miesta možno získať na http://bazilikalutina.sk/.
Program utorkovej púte:
09.30 archijerejská svätá liturgia v Bazilike minor (cirkevnoslovanská, rúcho modré)
11.30 katechéza o. S.S.D. Blažeja Štrbu o modlitbe žalmov s akcentom na 51. žalm
13.30 obed pre všetkých účastníkov, priestor na osobnú modlitbu, spovede a rozhovory
15.00 Akatist za požehnanie rodín (slovenský)
16.00 záver púte
Vo farnostiach si preto