Mesiášsky rámec Žaltára

12. júna 2014 Fr. Sebastian Kuttianickal obhájil svoju doktorskú dizertáciu zo Svätého písma na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme (Studium Biblicum Frnaciscanum). Názov jeho dizertácie bol The Messianic Psalter. An Exegetical Study on the Messianic Frame of the Psalter a skúšajúca porota pozostávala z troch domácich profesorov (M. Pazzini, A. Mello e P. Kaswalder) a jedného pozvaného (B. Štrba).