Listovanie Bibliou o milosrdnom Bohu I. – prezentácie

LB-02-Reliefy-03-milosrdny-m
Veľmi milosrdný (reliéf, J. Bohdalová)

V dňoch 19-.-21. februára 2016 sa uskutočnilo v Kláštore premenenia Pána Listovanie BibliouMilosrdenstvo I., ktoré bolo zamerané najmä na obraz milosrdného Boha v Starom zákone. Tu sú niektoré z powerpointových prezentácií:

  1. Milostivý Boh – Milosť ako prejav Božej priazne voči ľuďom
  2. Ľútostivý Boh – Zľutovanie a súcit – dôkazy ľudskosti Boha
  3. Veľmi milosrdný Boh – Milosrdenstvo ako výraz Božej vernosti a dobrosrdečnosti
  4. Milosrdenstvo a spravodlivosť? Pohľad prorokov Jonáša a Nahuma. (sr. Fides Iveta Strenková CJ)