Lectio divina u detvianskych karmelitánok

V nedeľu 15.I.2012 Karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve spoločne uvažovali o duchovnom čítaní Svätého písma – lectio divina. V porovnaní s veľmi rozšíreným rozjímaním nad Svätým písmom, ktoré rozvíjali najmä otcovia jezuiti, lectio divina dáva väčšiu váhu skúmavému a hĺbkovému rozboru biblického textu, zdôrazňuje mimoriadne interakciu medzi posolstvom textu a životom meditujúceho. Bosé karmelitánky sa vzorom i v tom, že… sa neboja povedať, že sa potrebujú priúčať tomtuto druhu modlitby a tým sa vedome disponujú na oživujúci osobný i spoločný dialóg so Slovom. ako pripomína pápežská exhortácia Verbum Domini (č. 86-87), lectio divina je nielen pre spiritualitu zasvätených ale vôbec pre širokú kresťanskú verejnosť jedným zo stĺpov modlitby a formovania sa veriaceho.