Kurz lektorov – Slovenská Ľupča

Biblia a svetloKatolícke biblické dielo v spolupráci s dekanátom Slovenská Ľupča organizuje 16. 5. 2015 Kurz lektorov v Slovenskej Ľupči. Okrem riaditeľky KBD, sr. Fides Ivety Strenkovej, budú prednášať aj Silvia Kaščáková, Peter Caban a Blažej Štrba. Sobotný kurz začne o 8.30 vo Farskom kostole a skončí sa večernou Eucharistiou, ktorá začne o 17.00.

 

Podrobnejší program:

 

 

8.30 – 9.00     Príchod, registrácia

9.00 – 9.55    Porozumenie biblických textov: Božie a ľudské slovo

                           SSDr. Blažej Štrba, PhD.

10.10 – 11.05   Odborná stránka prednesu liturgických textov

                           Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

11.15 – 12.15   Odborná stránka prednesu liturgických textov – cvičenia

                           Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

 

12.30 – 13.30   Obed

 

13.45 – 14.35    Posvätná liturgia a ministérium lektorátu

                            Doc. ThDr. Peter Caban, PhD.

14.45 – 15.30   Praktické aspekty služby v liturgickom priestore

                           Doc. ThDr. Peter Caban, PhD.

15.45 – 16.30   Živiť sa Božím slovom: čítanie, štúdium a modlitba

                           ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD., riaditeľka KBD

                           Odovzdávanie certifikátov

17.00 – 18.00    Svätá omša vo farskom kostole