IOSOT 2013 v Mníchove

IOSOT 2013
IOSOT 2013

V dňoch 4.-9. augusta 2013 sa v Mníchove konal kongresu IOSOT (= International Organization for the Study of the Old Testament). IOSOT 2013 alebo ináč 21. kongres Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona sa uskutočnil na pôde Ludwig-Maximilians-Univerzity.

Okrem 15 hlavných prednášok, desiatok seminárov a viac ako stovky malých prednášok, kongres mal pre cca 600 účastníkov bohatý kultúrno-náboženský program (viac na webovskej stránke kongresu).

Na IOSOT 2013 v Mníchove sa aktívne zúčastnili aj slovenskí biblisti Peter Dubovský SJ  (“1 Kings 6–7: How many temples?”) a Blažej Štrba (“One prophet like Moses within the Hexateuch”).  Na konferencii boli prítomní i biblisti Jozef Jančovič a Milan Sova – členovia redakčnej rady časopisu StBiSl –, sr. Fides Iveta Strenková CJ, Peter Juhás, Martina Korytiaková a mnohí iní z radu prispievateľov do StBiSl.

IOSOT 2013 odovzdal v Mníchove “štafetu” organizátorstva medzinárodnej biblickej konferencie juhoafrickému mestu Stellenbosch.  V histórii tohto medzinárodného podujatia to bude len druhýkrát, čo usporiadateľské miesto prekročí hranice Európy. Pozrite si oficiálnu stránku s videoprezentáciou IOSOT 2016 – Stellenbosch na http://iosot2016.co.za