Emanuel Ježiš

Vianočný vinš

Empatiu zjavil
Mne, tebe i svetu.
Adama obnovil,
Nadvihol ho k vzletu!

Úžas vzbudil v srdci
Eviných potomkov. 
Ladne jak mudrci
Jasanie odomkol. 

Ešte jedno pridal –
Život všetkým večný. 
Iných sebou odial,
Šat náš nekonečný.

Vinš na stiahnutie TU.