Congress of IOSOT 1st–6th August, 2010

The International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) is happy to celebrate its 60th anniversary and its 20th meeting at the University of Helsinki, Faculty of Theology, 1–6 August 2010. The congresses of IOSOT are organized every three years and one of the important outputs is the Publication of some of the papers in the Series Vetus Testamentum, Supplements (VTS). Scholars from all over the world are invited to attend the lectures, participate in the discussions, and give papers. Besides IOSOT there are also other associated specialized congresses in Helsinki, 29 July – 6 August 2010.
Medzinárodná organizácia pre štúdium Starého zákona – The International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) – slávi už svoje 60. výročie vzniku a usporadúva v poradí už 20. kongres IOSOT tejto spoločnosti. Kongres sa bude konať na Teologickej fakulte Univerzity v Helsinkách v dňoch 1.-6. augusta 2010. IOSOT organizuje kongres každé tri roky a jedným z dôležitých výstupov tohto podujatia sú vedecké zborníky, publikované vydavateľstvom Brill v edícii Vetus Testamentum, Supplements (VTS). Z posledného 19. kongresu IOSOT, ktorý sa konal v Ljubljane v roku 2007, bol publikovaný zborník Congress Volume Ljubljana 2007 ako 133. zväzok VTS.