Category Archives: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

O niečo menší od anjelov ? (Žalm 8, 6)

Stvorený a oslávený človek je témou stredových veršov Žalmu 8 (vv. 5-6). Na základe lexikálnej argumentácie možno v. 6a preložiť „odoprel si mu trocha z Boha“. Argumentácia sa opiera aj o pozorovanie výskytu kľúčových termínov „človek“ adam a „Boh“ elohím (365-krát) v Žaltári, o premyslené literárne umiestnenie Žalmu 8 v kontexte Žalmov 3–8 a o literárno-tematické súvislosti Žalmu 8 s rozprávaním o stvorení v Gn 1. Ž 8,6 vovádza človeka do plnšieho pochopenia reality človeka vo vzťahu k Bohu. Človek nevlastní božskú dokonalosť nie z Božieho svojvoľného rozhodnutia. Božskej bezchybnosti nebol pozbave-ný prvotne ani z dôvodu hriechu, ale, čo žalm prízvukuje, z dôvodu, že je len stvorením a nie je rovný Bohu.

Kompletný článok vyšiel v Studia Biblica Slovaca 5 (1/2013) 74-85

Kľúčové slová: biblická teológia, stvorenie človeka, Genezis, Žaltár, Žalm 8

Vyšiel Exodus (KSZ 3)

Prezentácia knihy Exodus, 24.4.2013
Prezentácia knihy Exodus, 24.4.2013

Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo tretí zväzok v edícii Komentáre k Starému zákonu Komentár ku knihe EXODUS, ktorý editorom je Jozef Tiňo. Komentár, ktorý výsledok viacročného úsilia slovenských biblistov a lingvistov a biblických historikov, bol  predstavený verejnosti 24. apríla 2013. Podujatie sa začalo o 17.00 hod. v aule TF TU v Bratislave. Takmer 1000-stranovú odbornú publikáciu priblížil Jozef Tiňo (editor), a dvaja z 13 spoluautorov Lucia Hidvéghyová a Blažej Štrba (powepointová prezentácia tu). Pre viac informácií kliknite na obrázok.