Žalmy dôvery a ich zmysel

Chor cistercianov, Novy dvur (CZ)Cisterciánski mnísi (OCSO) opátstva Nový Dvůr pri Toužíme (Česká republika) sa v dňoch 4.-8. augusta budú venovať biblickej téme Žalmy dôvery a ich zmysel. Čítaním a výkladom predovšetkým niekoľkých žalmov sa zahĺbia do literárnej i obsahovej stránky niektorých statí Starého zákona.

Opátstvo Nový Dvůr má právo udeľovať titul bakalár teológie, nakoľko je afilované pod Pápežské Aténeum Svätého Anzelma  Ríme.

Cisterciánski mnísi opátstva Nový Dvůr patria do striktnej vetvy cisterciánskych mníchov, ktorí sú známi pod pomenovaním trappisti alebo  oficiálne od roku 1903 so skratkou OCSO (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae). V Európe je 94 kláštorov  OCSO. Cisterciánski mnísi (OCist.) sú kontemplatívnym rádom…, ktorý sa riadi regulou sv. Benedikta, zjednodušene vyjadrenou heslom Ora et labora (modli sa a pracuj). V živote cisterciánskych mníchov má prvé miesto chórová modlitba, duchovné čítanie a rozjímavá modlitba. Druhou ich činnosťou je ručná práca. Žijú teda z práce svojich rúk i z modlitby predovšetkým Žaltára, ktorý sa pomodlia celý každý týždeň.