Biblické fragmenty

napr. o rieke Jordáne, ale aj o chráme v Jeruzaleme, o Eliášovi na Karmeli, ale aj o Emanuelovi v Izaiášovi. Možno vás udivia Micheášovo proroctvo alebo Jóbovo utrpenie. Môžete tu nájsť state o žalmovej modlitbe v úzkosti (Ž 22), ale aj o modlitbe dôvery (Ž 27). Zbierka vás zoznámi s múdroslovnou tradíciou, ale aj s významom mena Ježiš. Predstaví vám Jozefa i mnohorakú bohatosť našej Eucharistie a ponúkne veľa ďalších biblických perličiek.

Brožúra je nepredajná, ale, ak nám napíšete, radi Vám ju pošleme na Vašu adresu. Na oplátku, ak by ste chceli, môžete podporiť oz Cleopas, ktorý robí podobné aktivity s biblickým zameraním.

Ako podporiť Cleopas? Dočítate sa tu.