Biblické fragmenty

Publikácia Biblické fragmenty je zbierkou stručne spracovaných rôznych biblických tém od autorov J. Jančoviča a B. Štrbu. Obsahuje malé odblesky známych stránok Biblie. Jednotlivé články odrážajú tak starozákonné, ako i novozákonné motívy. Dočítate sa v nich