V Sampore 7 skutočných a 7 symbolických

V najnovšom občasníku samporských benediktínov Estote benedicti (slov. Buďte požehnaní), č. 20, píše v úvodníku o. František: “Áno, už je tomu sedem rokov, čo sme na Sampore. Pohľad na túto skutočnosť tvorí značnú časť obsahu tohto 21. (3×7=21) občasníka. (Nedajte sa pomýliť, že na obálke je číslo 20. Ešte pred prvým číslom vyšlo ako skúšobné „nulté“ číslo, a tak sme doteraz vydali 21 čísel EB.)”

V benediktínskom obežníku sa môžte dočítať aj o význame a využití symbolického čísla 7 v Biblii v príspevku “Symbolických sedem.

Celé číslo si môžete stiahnuť na webstránke benediktínov: http://www.benediktini.sk/?cat=3